Учебен курс по енергийна ефективност за домоуправители по проект ComAct

Този учебен курс съдържа основни учебни материали за обучение на домоуправители и собственици на жилища, които искат да подобрят енергийната ефективност на домовете си. Възможни участници в обучението са и общинският персонал и консултантите по енергийна ефективност, ангажирани с обновяването на многофамилните жилищни сгради в България. Предполага се, че не всички участници ще бъдат с техническо образование, така че се изискват само основни познания за енергия и енергийна ефективност. За целите на проект ComAct, настоящият учебен курс ще бъде съпътстван от присъствени лекции в гр. Бургас. 

Обучението е разделено на няколко части. В началото участниците се запознават с основните регулаторни и технически въпроси и се изяснява как се определя цената на енергията. Следващите части са разделени според мерките за енергийна ефективност: мерки по сградната обвивка, отоплителните системи, ефективността на производството на топла вода за битови нужди и потреблението  на електроенергия. За всяка група мерки са представени основните понятия, в т.ч. относно текущото енергийно състояние и възможните енергийно ефективни подобрения, съпроводени с повече детайли, където е необходимо. Равнището на детайлност е определено така, че участниците да имат възможност да се запознаят с предимствата и недостатъците на всяка мярка, но без да се объркват или претоварват с данни.

Инвестиционните разходи или сроковете за откупуване на мерките не са представени с конкретни стойности, защото те зависят от местните условия.

Учебният материал не е предназначен за енергийни одитори, които се нуждаят от по-задълбочени знания и би трябвало вече да са запознати с информацията, представена в този документ. 

Учебният курс се състои от следните части:

ДУ1. Основни понятия и техническа подготовка

ДУ2. Мерки по сградната обвивка

ДУ3. Мерки за отоплителната система

ДУ4. Мерки за производство на топла вода за битови нужди

ДУ5. Мерки, свързани с потреблението на електроенергия

ДУ6. Поведенчески промени и управление на енергията

ДУ7. Преглед на мерките

За да се регистрирате за курса, трябва да влезете в профила си или да създадете нов профил.

Основна информация


27.07.2021 20:00
безплатно

Място


ул. "Александровска" 26
8000 Бургас
България

Организатор


Александър Станков
alek.stankov@gmail.com

Обучители


Александър Станков, инж.
Камен Симеонов
Stanislav Andreev
Александър Станков Станков
Dragomir Tzanev
Mr Borislav Ivanov