Cieľom projektu DoubleDecker je, v rámci iniciatívy Build Up Skills (BUS), vytvoriť strategický podklad transformácie stavebníctva v Českej republike a na Slovensku. Projekt bude prebiehať v dvoch základných fázach: najskôr bude pripravená Status-quo analýza, v druhej fáze vzniknú národné cestovné mapy (Roadmaps). Príprava uvedených strategických dokumentov bude dokončená v marci roku 2024. Koordinátorom projektu je SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.
1 Status-quo analýza
2 Národné cestovné mapy
3 Akčný plán
DoubleDecker – Cesta k energetickej hospodárnosti a úsporám