Модул 1: Местоположение, ориентация и форма

Представяме Ви електронно обучение, занимаващо се с въпроса за Основни принципи на почти нулево-енергийната сграда (ПНЕС). Електронното обучение е разделено на десет части и е предназначено за строителни техници.


Модул 1/10: Местоположение, ориентация и форма