O projektu

Současný nedostatek výrobních kapacit, přerušení dodavatelských řetězců, cenová nedostupnost bydlení pro mladé a pomalá reakce na technologické a společenské změny jsou jen některé z trendů, které vytvářejí tlak na urychlenou transformaci stavebnictví. Odvětví stavebnictví, které v EU přímo zaměstnává více než 13 mil pracujících, na ně musí reagovat.

Cílem projektu DoubleDecker je, v rámci iniciativy Build Up Skills (BUS), vytvořit strategický podklad transformace stavebnictví v České republice a na Slovensku. Projekt bude probíhat ve dvou základních fázích: nejprve bude připravena takzvaná Status-quo analýza, ve druhé fázi vzniknou Národní plány rozvoje (Roadmaps). Příprava uvedených strategických dokumentů bude probíhat intenzivně v následujících 18 měsících a dokončena bude v březnu roku 2024.

Dalším cílem projektu DoubleDecker je dosáhnout podpory navržených v Roadmaps opatření ze strany relevantních organizací v České republice a na Slovensku. Účelem opatření je, kromě podpory transformace stavebnictví v energetické účinnosti (zdvojnásobení tempa renovací, zvýšení podílu komplexních renovací) a zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, posílení realizace technického pokroku v průmyslu, aplikace nových metod vzdělávání a zavedení digitalizace.