CraftEdu kurz pre tesárov

Tesár pri výstavbe nZEB a pri renovácii na úrovni existujúcich nZEB budov

Vážení účastníci,

vítame Vás na kurze rozširujúcom vedomosti v oblasti budov s takmer nulovou potrebou energie a zásadami ich kvalitného prevedenia určenom pre profesiu  ,,Tesár".

Cieľom kurzov CraftEdu je napomôcť k vzdelaniu a  výchove novej generácie kvalifikovaných stavebných remeselníkov a k pochopeniu celistvosti a previazaniu výstavby v rámci jednotlivých profesií, čo by malo viesť k lepšiemu a kvalitnejšiemu navrhovaniu a realizácii stavieb.

Absolvent získa ucelené odborné  vedomosti a zručnosti v danom odbore a v oblasti nZEB. Absolvent vie ako používať inteligentné energetické riešenia. Je schopný orientovať sa v projektovej dokumentácii, pozná vlastnosti stavebných materiálov a vie správne voliť technologické postupy prác. Ovláda základnú odbornú terminológiu, pozná rôzne druhy materiálov používaných pri tesárskych prácach a taktiež pozná aj náradie, pomôcky a stroje ktoré je potrebné pri výkone práce. Ovláda zásady BOZP a iné legislatívne predpisy súvisiace s tesárskymi prácami.

Absolvent získa odborné poznatky a praktické zručnosti z týchto oblastí:

Základné zásady v oblasti energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v budovách (e-learning):

Tesár pri výstavbe nZEB a pri renovácii  na úrovni existujúcich nZEB budov (Webinár: 23.3.2021 a 25.3.2021, e-learning):

Materiály:

Stavebné konštrukcie:

Technológia:


Kurz obsahuje tri učebné oblasti, ktoré je vhodné kombinovať a získať tak ucelenejší pohľad na problematiku.


Pro registraci na kurz je potřeba se přihlásit nebo se registrovat.

Základní informace


23.03.2021 08:00
zdarma
zakončeno certifikátem

Místo konání


Webinár, e-learning
On-line
Slovakia

Organizátor


Zuzana Kyrinovičová
kyrinovicova@uvs.sk

Školitelé


Ing. Zuzana Galisová
Ing. Ľubica Halamová
Ing. Marián Vizi
Jozef Vago