Kurz pre profesiu Elektrikár silnoprúd

Vážení účastníci,

vítame Vás na kurze rozširujúcom vedomosti v oblasti budov s takmer nulovou potrebou energie a zásadami ich kvalitného prevedenia, ktorý je určený pre profesiu Elektrikár pre silnoprúd.

Cieľom kurzov CraftEdu je napomôcť k vzdelaniu a  výchove novej generácie kvalifikovaných stavebných remeselníkov a k pochopeniu celistvosti a previazaniu výstavby v rámci jednotlivých profesií, čo by malo viesť k lepšiemu a kvalitnejšiemu navrhovaniu a realizácii stavieb.

Absolvent získa ucelené odborné poznatky pre výkon technických prác v súvislosti s technickými zariadeniami budov so zameraním na správnu inštaláciu silnoprúdových rozvodov v budovách. Oboznámi sa s novými materiálmi, pracovnými postupmi a technológiami pre ich realizáciu s dôrazom na inteligentné technológie. Rozšíri si svoje poznatky a zručnosti pre montážne práce súvisiace s technickými silnoprúdovými rozvodmi budov. Absolvent bude ovládať zásady montáže, údržbu, opravu, predpísané skúšky a servis rozvodov budov, ako aj vyhradených technických zariadení. Nadobudnuté vedomosti a zručnosti mu pomôžu pri diagnostike a odstraňovaní porúch na vyhradených elektrických zariadeniach budov.

Absolvent získa odborné poznatky a praktické zručnosti z týchto oblastí:

Kurz obsahuje tri učebné oblasti, ktoré je vhodné kombinovať a získať tak ucelenejší pohľad na problematiku.

Po absolvovaní kurzu obdržíte certifikát o absolvovaní. Pre jeho získanie musíte úspešne absolvovať 4 e-learningy zamerané na vzduchotesnosť budov, nútené vetranie so spätným získavaním tepla, vykurovanie a chladenie a silnoprúdové technológie .Ak máte záujem o zaslanie certifikátu poštou, doplňte svoju adresu do Vášho profilu, prípadne pošlite  požiadavku e-mailom na stanislav.laktis@siea.gov.sk

Po prihlásení a zapísaní za na kurz nižšie na tejto stránke dostanete prístup k študijným materiálom, inštruktážnym videám a e-learningom


 

Pro registraci na kurz je potřeba se přihlásit nebo se registrovat.

Základní informace


20.05.2021 14:00
zdarma
zakončeno certifikátem

Místo konání


Webinár, e-learning
On-line
Slovakia

Organizátor


Stanislav Laktiš
stanislav.laktis@siea.gov.sk

Školitelé


Ing. Vladimír Andris
Stanislav Laktiš