CraftEdu kurz pre montážnika okien

Montážnik okien pri výstavbe nZEB a pri renovácii  na úrovni existujúcich nZEB budov

Vážení účastníci,

vítame Vás na kurze rozširujúcom vedomosti v oblasti budov s takmer nulovou potrebou energie a zásadami ich kvalitného prevedenia určenom pre profesiu  ,,Montážnik okien".

Cieľom kurzov CraftEdu je napomôcť k vzdelaniu a  výchove novej generácie kvalifikovaných stavebných remeselníkov a k pochopeniu celistvosti a previazaniu výstavby v rámci jednotlivých profesií, čo by malo viesť k lepšiemu a kvalitnejšiemu navrhovaniu a realizácii stavieb.

Absolvent získa ucelené odborné  vedomosti a zručnosti v danom odbore a v oblasti nZEB. Absolvent pozná a vie používať inteligentné energetické riešenia, meracie metódy, technológie, vlastnosti a štruktúru materiálov, technické predpisy  pri montáži otvorových konštrukcií na rôznych materiálových bázach. Ovláda zásady BOZP a iné legislatívne predpisy súvisiace s montážou otvorových konštrukcií - okien, vie čítať technickú dokumentáciu otvorových konštrukcií- okien a  podporných systémov ( steny, strechy, oporné systémy..), ovláda základnú odbornú terminológiu, pozná rôzne druhy materiálov používaných pri montáži výplne otvorov- okien a taktiež pozná  náradie, pomôcky a stroje ktoré sú potrebné pri výkone práce.


Absolvent získa odborné poznatky a praktické zručnosti z týchto oblastí:

Základné zásady v oblasti energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v budovách (e-learning):

 • Vzduchotesnosť
 • Mechanická ventilácia s rekuperáciou
 • Kúrenie a chladenie

Montážnik okien pri výstavbe nZEB a pri renovácii  na úrovni existujúcich nZEB budov (školenie, e-learning):

 • Výplne otvorov a energetická efektívnosť budov
 • Funkčné požiadavky na okná, materiálová báza
 • Rozdelenie okien podľa konštrukcie a materiálu
 • Systém zasklenia okien

Terminológia, projektová dokumentácia, normové  požiadavky

 • Rozsah realizačného výkresu, alebo  dokumentácie   zabudovania okien
 • Používaná terminológia a výklad požiadaviek príslušných noriem
 • Stavebno-fyzikákne požiadavky na detaily osadenia  okien

Technológia montáže okien

 • Návrh pracovných postupov montáže
 • Zameranie a príprava otvorov
 • Spôsoby kotvenia okien
 • Tesniace profily, materiál, vlastnosti


Kurz obsahuje tri učebné oblasti, ktoré je vhodné kombinovať a získať tak ucelenejší pohľad na problematiku.

 • Prvou časťou kurzu sú textové školiace materiály, tie sú prístupné účastníkom kurzu po prihlásení a záväznom zapísaní sa na kurz nižšie na tejto stránke.
  Študijné texty sú rozdelené do dvoch častí – časť všeobecnú, ktorú by mal poznať každý pracovník na stavbe a časť profesijnú, ktorá je určená pre konkrétne remeslo. Texty sú prakticky orientované, s množstvom vysvetľujúcich obrázkov a komentárov
 • Ďalej sú k dispozícii videá s prednáškami a praktickými ukážkami účastníkom kurzu po prihlásení a záväznom zapísaní na kurz.
 •  Treťou časťou kurzu je e-learning, pomocou ktorého je možné overiť nadobudnuté vedomosti a následne ich otestovať pomocou interaktívnych testov, ktoré sú vytvorené pre ucelené oblasti problematiky. Vstúpiť do e-learningového kurzu môžete po prihlásení a záväznom zapísaní sa na kurz:Pro registraci na kurz je potřeba se přihlásit nebo se registrovat.

Základní informace


15.04.2021 10:00
zdarma
zakončeno certifikátem

Místo konání


Webinár, e-learning
On-line
Slovakia

Organizátor


Zuzana Kyrinovičová
kyrinovicova@uvs.sk

Školitelé


Prof. Ing. Anton Puškár, PhD.
Ing. Peter Snopko