CraftEdu kurz pre hydroizolatéra (Hydrizolácia plochých striech)


Hydroizolatér pri výstavbe nZEB a pri renovácii na úrovni existujúcich nZEB budov

Vážení účastníci,

vítame Vás na kurze rozširujúcom vedomosti v oblasti budov s takmer nulovou potrebou energie a zásadami ich kvalitného prevedenia určenom pre profesiu  ,,Hydroizolatér".

Cieľom kurzov CraftEdu je napomôcť k vzdelaniu a  výchove novej generácie kvalifikovaných stavebných remeselníkov a k pochopeniu celistvosti a previazaniu výstavby v rámci jednotlivých profesií, čo by malo viesť k lepšiemu a kvalitnejšiemu navrhovaniu a realizácii stavieb.

Absolvent získa ucelené odborné  vedomosti a zručnosti v danom odbore a v oblasti nZEB. Absolvent vie ako používať inteligentné energetické riešenia. Vie sa orientovať v stavebnej dokumentácii a technických podkladoch hydroizolácií plochých striech a opráv hydroizolácií plochých striech. Preukazuje znalosti základných technologických postupov pre vykonávanie hydroizolácií plochých striech. Vie navrhnúť vhodné  pracovné postupy, náradie, využitie pracovných pomôcok a materiálov pre montáž a opravu hydroizolácií plochých striech. Posudzuje podklady pre hydroizolácie plochých striech, prípravu izolačných materiálov pre vykonávanie hydroizolácií plochých striech. Nakladanie s odpadmi a dodržiavanie BOZP pri vykonávaní hydroizolácií.

Absolvent získa odborné poznatky a praktické zručnosti z týchto oblastí:


Základné zásady v oblasti energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v budovách (e-learning):

Hydroizolatér pri výstavbe nZEB a pri renovácii na úrovni existujúcich nZEB budov ( webinár 27.4.2021 a 29.4.2021, e-learning):

Materiály 

Savebné konštrukcie

Technológia


Kurz obsahuje tri učebné oblasti, ktoré je vhodné kombinovať a získať tak ucelenejší pohľad na problematiku.Pro registraci na kurz je potřeba se přihlásit nebo se registrovat.

Základní informace


27.04.2021 14:00
a
29.04.2021 14:00
zdarma
zakončeno certifikátem

Místo konání


Webinár, e-learning
On-line
Slovakia

Organizátor


Zuzana Kyrinovičová
kyrinovicova@uvs.sk

Školitelé


Ing. Zuzana Galisová
Ing. Ľubica Halamová
Ing. Marián Vizi