CZP2 Tesař

Před Vámi se nyní nachází e-learning zabývající se problematikou budov s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB) a zásadami jejich kvalitního provedení.

V následujících lekcích jsou blíže vysvětleny postupy a principy, které by měl znát každý tesař působící na stavbě.

Součástí kurzu jsou následující lekce:

  • Úvod - Vztah tesaře k obálce budovy
  • Střešní konstrukce
  • Tepelná ochrana budov
  • Akustická izolace budov
  • Legislativa a její požadavky na výstavbu