O projekte

Súčasný nedostatok výrobných kapacít, prerušenie dodávateľských reťazcov, cenová nedostupnosť bývania pre mladých a pomalá reakcia na technologické a spoločenské zmeny sú len niektoré z trendov, ktoré vytvárajú tlak na urýchlenú transformáciu stavebníctva. Odvetvie stavebníctva, ktoré v EÚ priamo zamestnáva viac ako 13 míľ pracujúcich, na ne musí reagovať.

Cieľom projektu DoubleDecker je, v rámci iniciatívy Build Up Skills (BUS), vytvoriť strategický podklad transformácie stavebníctva v Českej republike a na Slovensku. Projekt bude prebiehať v dvoch základných fázach: najprv bude pripravená takzvaná Status-quo analýza, v druhej fáze vzniknú Národné plány rozvoja (Roadmaps). Príprava uvedených strategických dokumentov bude prebiehať intenzívne v nasledujúcich 18 mesiacoch a dokončená bude v marci roku 2024.

Ďalším cieľom projektu DoubleDecker je dosiahnuť podporu navrhnutých v Roadmaps opatrenia zo strany relevantných organizácií v Českej republike a na Slovensku. Účelom opatrení je okrem podpory transformácie stavebníctva v energetickej účinnosti (zdvojnásobenie tempa renovácií, zvýšenie podielu komplexných renovácií) a zvyšovania podielu obnoviteľných zdrojov, posilnenia realizácie technického pokroku v priemysle, aplikácie nových metód vzdelávania a zavedenia digitalizácie.