SKP4 Montáž otvorových výplní - okien

Pred Vami sa nachádza e-learning zaoberajúci sa problematikou budov s takmer nulovou spotrebou energie (nZEB) a zásadami ich kvalitného prevedenia.

V nasledujúcich lekciách Vám bližšie vysvetlíme a popíšeme postupy a princípy, ktoré by mal vedieť každý montážnik výplne otvorov- okien. 

Súčasťou kurzu sú nasledujúce lekcie:

  • Úvod - funkčné požiadavky na okná
  • Rozdelenie okien podľa konštrukcie a materiálu
  • Funkčné požiadavky na okná
  • Terminológia, projektová dokumentácia
  • Montáž otvorových výplní
  • Legislatíva