CZP4 Montér okenních výplní

Před Vámi se nyní nachází e-learning zabývající se problematikou budov s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB) a zásadami jejich kvalitního provedení.

V následujících lekcích jsou blíže vysvětleny postupy a principy, které by měl znát každý Montér okenních výplní, respektive montér výplní stavebních otvorů, jak je uváděno podle české databáze Národní soustavy kvalifikací.


Součástí kurzu jsou následující lekce:

  • Úvod - Rozdělení konstrukcí výplní otvorů
  • Materiály pro konstrukce okenních výplní
  • Funkce okenních výplní
  • Montáž okenních výplní
  • Legislativa a její požadavky na výstavbu